WYJĄTKOWO

Nocny Patrol - Sergei Lukyanenko, Ewa Skórska

Literacki pomysł podziału na Ciemność i Światłość mógł się wydawać ograny. Nawet świat Innych o baśniowych nadprzyrodzonych zdolnościach czy cechach, nie wnosił niczego odkrywczego. Drugie dno naszego świata (Zmrok) także był również tylko efektownym wizualnie (nawet jeśli to tylko wyobraźnia) – dodatkiem.

 

Za to idea Traktatu gwarantującego kruchą równowagę między Światłem i Ciemnością – to było coś! Każda nadprzyrodzona ingerencja w życie ludzi – obojętnie czyja – dawała drugiej stronie prawo do podobnego działania. W ten sposób obraz walki dobra i zła zmienił się w wojnę wywiadów, gdzie to co widać może - a nawet prawie na pewno - nie jest tym, czym się wydaje na pozór. Jest za to zagmatwaną pułapką, o podwójnym, potrójnym dnie – do ostatniej chwili nie wiadomo przez kogo uknutą.

 

Do tego krwistość bohaterów, których wiedza i wyjątkowe zdolności są źródłem dodatkowej odpowiedzialności, za to wcale ich nie uszczęśliwiają.

Coś pięknego! Tak prosto, a tak niezwykle i tak wyjątkowo.